KARINCA Lojistik A.Ş-Management Systems Policy

Management Systems Policy

Stratejik yaklaşım

 • İnsanlara saygı duymak ve herhangi bir zarar vermekten kaçınmak
 • Çevreyi korumak; Doğal kaynakların etkin kullanımı ve yönetimi
 • Topluma yararlı olmak
 • Kaliteli hizmet sunmak
 • Paydaşlarla koordinasyon içinde hareket etmek
 • Kusursuz, kârlı bir yapı kurmak
 • Sürdürülebilir performansa katkıda bulunmak
 • Çalışanların yukarıda belirtilen yaklaşımları benimsemelerini sağlayan bir ortam yaratmak


HSSE Politikası (Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Çevre)
 • Yasalara ve mevzuata uyma kararlıdır
 • HSSE Sürekli gelişim için performans hedefleri belirlenmiştir. Performans ölçülmekte ve raporlanmaktadır
 • Tüm çalışanlar HSSE hakkında proaktif davranmak için eğitilirler
 • During performance evaluations, HSSE targets are reviewed. The processes are followed according to the results

Quality Policy

 • Maintaining quality while taking into consideration the local and global legal requirements
 • Enhancing service quality to provide continuous improvement
 • Sustaining customer satisfaction at top level with customer focused approach

Karınca Logistics;

 • Respects the rights and dignity of individuals
 • Provides the best and most effective solutions to meet the needs of its customers
 • Is beneficial for the society in areas where it is actively present


Information Security Policy

 • Provides the necessary infrastructure to guarantee the security, integrity and continuity of customers’ information
 • Takes security measures in relevance to the value of the information in question
 • Verilere erişimi kontrol eder, yetkili erişim için erişim haklarını atar veya yetkisiz erişim yasakları yasaklar.
 • Güvenlik gereksinimlerini karşılayan yazılım geliştirir
 • Olası siber saldırılarla ilgili bilgi kaynaklarının güvenliğini sağlar
 • Çalışanlar için bilgi güvenliği eğitimlerini sağlar ve çalışanlar arasında bilgi güvenliği bilincini artırır.